Đề nghị giãn tiến độ 1 năm dự án đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô

19/05/2022 14:40

Để đảm bảo tính khả thi và bố trí vốn cho các dự án quan trọng khác, Thường vụ Quốc hội đề nghị giãn tiến độ vành đai 4 Thủ đô.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa ký thông báo số 983/TB-TTKQH kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội và dự án đường Vành đai 3 TP.HCM.

Đề nghị giãn tiến độ 1 năm dự án đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô 1

Hướng tuyến đường Vành đai 4 đi qua các tỉnh và TP Hà Nội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành sự cần thiết đầu tư và thống nhất trình Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư các dự án này tại kỳ họp thứ 3.

Đây là 2 dự án rất quan trọng và nằm trong tổng thể xem xét các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 đã được Quốc hội xem xét, quyết định. Do đó, cần chuẩn bị kỹ lưỡng, tính toán vốn... bảo đảm tuân thủ khung của chính sách đã đề ra trong 5 năm.

Trên cơ sở xem xét tính cấp bách của các dự án, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thống nhất triển khai, thực hiện dự án đường Vành đai 3 TP.HCM với tiến độ cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác, vận hành năm 2026, quyết toán năm 2027.

Dự án đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô nghiên cứu giãn tiến độ 1 năm, cơ bản hoàn thành năm 2026 và hoàn thành toàn bộ năm 2027. Việc này nhằm bảo đảm tính khả thi và cân đối, bố trí phần vốn cho các dự án quan trọng, cấp bách khác.

Tránh trường hợp tập trung bố trí vốn quá nhiều vào một dự án nhưng không bảo đảm tiến độ triển khai, giải ngân, trong khi những dự án khác có thể triển khai, giải ngân ngay nhưng lại không có nguồn vốn để thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn.

Việc triển khai thực hiện đồng thời nhiều dự án đường cao tốc, tập trung chủ yếu vào giai đoạn 2022 - 2025 sẽ cần một nguồn lực rất lớn nhu cầu về nguyên vật liệu, nhà thầu, máy móc thiết bị... sẽ khó bảo đảm chất lượng, tiến độ cơ bản hoàn thành trong năm 2025.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ đánh giá đầy đủ về khả năng giải ngân, hấp thụ vốn, sự cân đối và hiệu quả trong phân bổ nguồn lực, năng lực quản lý, nguồn nhân lực, khả năng gây ra tình trạng khan hiếm và tăng giá nguyên vật liệu...

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thống nhất sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương đầu tư 2 dự án. Đối với dự án đầu tư đường Vành đai 4 có thêm nguồn vốn PPP tham gia và giao cho các địa phương tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên, đề nghị làm rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, các bộ, ngành, địa phương liên quan, trong đó cần cụ thể hóa trách nhiệm “đầu mối” của Hà Nội và TP.HCM.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tán thành cần có một số cơ chế, chính sách đặc biệt cho các dự án này. Tuy nhiên đề nghị Chính phủ căn cứ ý kiến của cơ quan thẩm tra rà soát các cơ chế đặc thù một cách hợp lý.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tán thành cần phân chia các dự án này thành các dự án thành phần, đề nghị căn cứ ý kiến cơ quan thẩm tra rà soát phân chia các dự án thành phần một cách hợp lý. Dự án đường Vành đai 3 sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tổ chức thực hiện thu phí, làm rõ phương án thu hồi vốn.

Đối với các đề xuất cơ chế ủy quyền, về nguyên tắc phải báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, tuy nhiên để bảo đảm tiến độ cho dự án, trong thời gian Quốc hội không họp báo cáo Quốc hội xem xét, ủy quyền cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định và chỉ ủy quyền một cấp.

Đối với đề xuất chỉ định thầu, UBTVQH đề nghị Chính phủ thực hiện theo quy định pháp luật.

Đối với đề xuất cho phép khai thác các mỏ cát, sỏi lòng sông (dự án Vành đai 3), UBTVQH đề nghị cần làm rõ hơn sự cần thiết và đánh giá tác động của các đề xuất này. Trong đó cần có chính sách hợp lý để không ảnh hướng đến môi trường và không tác động các đến vấn đề sạt lở bờ sông...

Phùng Tuệ An