Đề nghị giao Bộ GTVT là cơ quan trình báo cáo khả thi sân bay Long Thành

25/06/2019 09:07

Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng giao là cơ quan trình báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng CHK quốc tế Long Thành.

Đề nghị giao Bộ GTVT là cơ quan trình báo cáo khả thi sân bay Long Thành 1
Phối cảnh nhà ga hành khách sân bay Long Thành

Cụ thể, văn bản do Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ ký nêu rõ, hiện nay, TCT Cảng hàng không VN (ACV) và tư vấn đã hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) dự án đầu tư xây dựng CHK quốc tế Long Thành.

Theo quy định tại Nghị định 131 về dự án quan trọng quốc gia: “Chủ đầu tư gửi hồ sơ dự án đến cơ quan chủ quản hoặc cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước của mình xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ”.

Hiện cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước của ACV (chủ đầu tư bước chuẩn bị dự án) là Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Cơ quan chủ quan, theo quy định tại Luật Đầu tư công là “Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức khác được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công, cơ quan của tổ chức chính trị, cơ quan của Quốc hội quản lý chương trình, dự án”. Tuy nhiên, Luật Đầu tư và Luật Xây dựng không đề cập đến khái niệm này.

Đáng lưu ý, để chủ động các thủ tục trình duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng CHK quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Bộ GTVT đã có văn bản đề nghị Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho ý kiến thống nhất về cơ quan trình báo cáo FS. Tuy nhiên, Bộ GTVT vẫn chưa nhận được ý kiến phản hồi.

Để đáp ứng tiến độ dự án, với vai trò là “Bộ quản lý chuyên ngành các chương trình, dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông”, Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ xem xét, giao Bộ GTVT là cơ quan trình Thủ tướng báo cáo FS dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Bộ GTVT sẽ tham gia ý kiến thẩm định chuyên ngành với tư cách là một thành viên của Hội đồng thẩm định Nhà nước khi thực hiện thẩm định dự án.

T.Bình