Đề nghị khai trừ Đảng ông Trịnh Xuân Thanh;Cảnh cáo ông Dương Anh Điền

09/09/2016 14:14

Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã họp kỳ thứ VI: Đề nghị khai trừ Đảng ông Trịnh Xuân Thanh;Cảnh cáo ông Dương Anh Điền.

Đề nghị khai trừ Đảng ông trịnh xuân thanh;cảnh cáo ông dương anh Điền

Đề nghị khai trừ Đảng ông Trịnh Xuân Thanh

 Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã xem xét, kết luận các nội dung liên quan đến những dấu hiệu vi phạm của ông Trịnh Xuân Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016 và Ban Cán sự Đảng UBND TP Hải Phòng cùng một số cá nhân.

Sau khi xem xét các báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh; Thi hành kỷ luật ông Dương Anh Điền (nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TP Hải Phòng); Ông Lê Khắc Nam (Ủy viên Ban Thường vụ, Phó bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng) bằng hình thức cảnh cáo; Ông Đào Duy Linh (Giám đốc Sở VH,TT&DL TP Hải Phòng) bằng hình thức khiển trách.

TTXVN