Đề nghị lùi thời hạn áp dụng số lượng xe tối thiểu

22/06/2016 07:26

Do có trên 72% doanh nghiệp có dưới 5 xe, Tổng cục Đường bộ xin lùi áp dụng quy mô theo Nghị định 86.

Đề nghị lùi thời hạn áp dụng số lượng xe tối thiểu 1

Với trên 72% doanh nghiệp vận tải có quy mô dưới 5 đầu xe nên chưa thể đáp ứng được theo lộ trình áp dụng quy mô phương tiện theo lộ trình của Nghị định 86.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) vừa báo cáo Bộ GTVT để Bộ trình Chính phủ đề nghị lùi thời gian áp dụng quy mô phương tiện được quy định tại các Điều 15, Điều 16 và Điều 18 của Nghị định 86 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đến trước ngày 31/12/2018.

Lý giải về việc xin lùi thời gian áp dụng này, bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN cho rằng, ngoài các đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng taxi đã thực hiện quy định về số lượng phương tiện tối thiểu, đến nay hầu hết các đơn vị kinh doanh vận tải đối với các loại hình còn lại chưa đáp ứng được quy định về số lượng xe tối thiểu theo lộ trình tại Nghị định 86.

Nguyên nhân dẫn đến việc này theo bà Hiền, đến hết tháng 5/2016, số lượng các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn cả nước có quy mô nhỏ dưới 5 xe vẫn chiếm tỷ trọng lớn, trong tổng số 24.580 đơn vị đơn vị kinh doanh vận tải thì có đến 17.799 đơn vị kinh doanh vận tải có quy mô dưới 5 xe, chiếm 72,4%. Trong đó, tuyến cố định chiếm 34,6%, xe buýt chiếm 10,0%, xe hợp đồng chiếm 86,6%, xe container chiếm 53,2%, xe du lịch chiếm 76,9%; và xe tải 78,4%.

Cũng theo bà Hiền, trong tháng 9 tới đây, Bộ GTVT sẽ trình Chính phủ Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 86. Dự kiến sẽ điều chỉnh về thời gian theo hướng: các đơn vị đang hoạt động được phép thực hiện đến hết hiệu lực của Giấy phép kinh doanh vận tải hoặc đến hết 31/12/2018 nếu trường hợp Giấy phép kinh doanh vận tải hết hiệu lực trước ngày 31/12/2018. Quy định này bảo đảm thời gian để các đơn vị có thêm thời gian triển khai thực hiện và nhằm tháo gỡ khó khăn.

Vì vậy, để có thêm thời gian chuẩn bị, tái cơ cấu đầu tư phương tiện, đồng thời tháo gỡ ngay cho đơn vị kinh doanh vận tải đối với quy định về quy mô tại Nghị định 86, khi mà thời gian hiệu lực sắp đến gần (1/7/2016 và 1/01/2017). Tổng cục ĐBVN báo cáo Bộ GTVT có văn bản báo cáo Chính phủ xem xét đưa vào Nghị quyết Phiên họp Chính phủ tháng 6/2016 và cho phép lùi thời gian  áp dụng quy mô phương tiện được quy định tại Nghị định 86 đến trước ngày 31/12/2018.

Được biết, Nghị định 86 quy định lộ trình thực hiện như sau: Từ ngày 1/7/2016, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định từ 300 km trở lên có trụ sở tại các thành phố trực thuộc Trung ương phải có số lượng phương tiện tối thiểu từ 20 xe trở lên. Đơn vị có trụ sở đặt tại các địa phương còn lại từ 10 xe trở lên, riêng đơn vị có trụ sở đặt tại huyện nghèo có từ 5 xe trở lên.

Từ ngày 1/7/2016, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt có trụ sở đặt tại các thành phố trực thuộc Trung ương phải có số lượng phương tiện tối thiểu từ 20 xe trở lên. Các địa phương còn lại từ 10 xe trở lên, riêng đơn vị có trụ sở đặt tại huyện nghèo theo quy định của Chính phủ từ 5 xe trở lên.

Từ ngày 1/1/2017 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, đơn vị kinh doanh vận tải khách du lịch vận chuyển hành khách trên hành trình có cự ly từ 300 km trở lên có trụ sở đặt tại các thành phố trực thuộc Trung ương phải có số lượng xe tối thiểu từ 10 xe trở lên. Các địa phương còn lại từ 5 xe trở lên, riêng đơn vị có trụ sở đặt tại huyện nghèo theo quy định của Chính phủ từ 3 xe trở lên.

Trần Duy