Đề nghị xem xét miễn, giảm phí sử dụng hạ tầng đường sắt

08/10/2020 15:38

Bộ GTVT đề nghị xem xét miễn, giảm hơn 200 tỷ phí sử dụng hạ tầng đường sắt năm 2020, giảm khó khăn vì dịch Covid-19 cho doanh nghiệp.

Đề nghị xem xét miễn, giảm phí sử dụng hạ tầng đường sắt
Bộ GTVT đề nghị xem xét miễn, giảm hơn 200 tỷ phí sử dụng hạ tầng đường sắt năm 2020, giảm khó khăn vì dịch Covid-19 cho doanh nghiệp.

Bộ GTVT vừa có công văn gửi Bộ Tài chính về giải pháp để khắc phục ảnh hưởng của dịch Covid-19 cho Tổng công ty Đường sắt VN.

Trước đó, Tổng công ty Đường sắt VN đã có văn bản kiến nghị Bộ GTVT và các cấp có thẩm quyền xem xét miễn, giảm các khoản phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt và tiền thu cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2020.

Cụ thể, theo quy định hiện hành tại Thông tư số 295/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt do nhà nước đầu tư, mức thu này là là 8% trên doanh thu kinh doanh vận tải đường sắt, khoản phí phải nộp năm 2020 khoảng 213 tỷ đồng.

Tổng công ty Đường sắt VN cũng xin miễn trích nộp ngân sách nhà nước tiền thu cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2020. Theo quy định hiện hành tại Thông tư số 21/2008/TT-BTC ngày 4/4/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phương thức thu phí và mức thu phí, giá thuê sử dụng KCHTĐS quốc gia do Nhà nước đầu tư là 20% số thu thì khoản thu này cho cả năm 2020 khoảng 14,6 tỷ đồng.

Bộ GTVT nhận thấy việc Tổng công ty Đường sắt VN đề nghị miễn, giảm các khoản phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt và tiền thu cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 trong năm 2020 là có cơ sở.

Tuy nhiên, thẩm quyền quyết định việc miễn, giảm các khoản thu, nộp trên và việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan như Quyết định số 84/2007/QĐ-TTg ngày 11/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phương thức và mức thu phí, giá thuê sử dụng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư; Thông tư số 21/2008/TT-BTC ngày4/4/2008; Thông tư số 295/2016-BTC ngày 15/11/2016 không thuộc Bộ GTVT. Đồng thời, hiện nay Tổng công ty Đường sắt VN là doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Do đó, Bộ GTVT đề nghị Bộ Tài chính xem xét, quyết định hoặc báo cáo cấp thẩm quyền quyết định việc miễn, giảm các khoản thu, nộp nêu trên nhằm tháo gỡ khó khăn cho SXKD, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 cho Tổng công ty Đường sắt VN.

Đối với đề nghị cho phép lùi thời gian thực hiện về niên hạn sử dụng đầu máy, toa xe định kỳ thêm 3 năm so với thời gian quy định tại Điều 19 Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt, Bộ GTVT cho biết là đang rà soát, xem xét, xử lý theo quy định.

Được biết, do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19, vận tải hành khách giảm mạnh dẫn đến kết quả SXKD Tổng công ty Đường sắt VN sụt giảm nghiêm trọng.

Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2020, sản lượng vận tải hàng hóa ước đạt hơn 3.600 nghìn tấp xếp, bằng 99% so với cùng kỳ; Sản lượng vận tải hành khách ước thực hiện được hơn 3.000 nghìn lượt khách lên tàu, chỉ bằng 45,7% so với cùng kỳ.

Doanh thu vận tải đường sắt 9 tháng đầu năm giảm 34,2% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 1.179 tỷ đồng. Còn Công ty mẹ doanh thu ước đạt khoảng 1.300 tỷ đồng, dẫn đến kết quả SXKD trước thuế ước lỗ hơn 428 tỷ đồng.

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2020, toàn Tổng công ty Đường sắt VN có 1.634 lao động bị ảnh hưởng thiếu việc làm. Trong đó 423 lao động phải nghỉ luân phiên không hưởng lương từ 5-13 ngày công; 1.211 lao động phải tạm hoãn hợp đồng lao động.

Kỳ Nam