Thứ Ba, 23/07/2019 09:35:16 Hotline: 0901 514 799

Để quy hoạch thực sự là công cụ quản lý

20/09/2018 06:31

Luật Quy hoạch ngay từ ban đầu đã rất phức tạp vì nó thay đổi hết quan điểm, tư duy và cách tiếp cận...

Keyword đầu tiên có dấu

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng

Luật Quy hoạch có hiệu lực từ 1/1/2019. Theo quy định tại Khoản 5, Điều 59, Luật Quy hoạch, Chính phủ rà soát, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến quy hoạch.

Việc ban hành dự án Luật này để đồng bộ với Luật Quy hoạch là cần thiết, tránh tạo ra các khoảng trống pháp lý, các xung đột, cũng như các vướng mắc trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các quy hoạch và góp phần đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong đầu tư kinh doanh.

Dự án Luật đã rà soát các quy định pháp luật hiện hành có nội dung quy định về quy hoạch và đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ. Đồng thời, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung để loại bỏ các quy hoạch sản phẩm này nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch.Việc loại bỏ các quy hoạch sản phẩm này sẽ góp phần xóa bỏ cơ chế xin-cho, loại bỏ những giấy phép không phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường, qua đó tạo bước đột phá về thủ tục hành chính trong đầu tư, sản xuất kinh doanh, đảm bảo công khai, minh bạch, thông thoáng và hiệu quả.

Luật Quy hoạch ngay từ ban đầu đã rất phức tạp vì nó thay đổi hết quan điểm, tư duy và cách tiếp cận, liên quan đến nhiều bộ luật, nhiều chức năng nhiệm vụ của các cấp các ngành. Luật Quy hoạch đã ra rồi, giờ việc phải làm là chỉnh sửa các luật khác liên quan đến các nội dung về quy hoạch.

Trong quá trình làm chúng tôi thấy, những gì liên quan đến quy hoạch mà phù hợp với quy hoạch ở các bộ luật chuyên ngành khác thì hơn ai hết, bản thân các bộ, ngành phải rà soát chứ chúng tôi không nắm sâu về các bộ luật hay chuyên ngành khác được.

Đúng ra, khi sửa các bộ luật này thì các bộ, ngành chung tay soạn thảo, nhưng để đảm bảo thống nhất, đảm bảo tiến độ có hiệu lực từ 1/1/2019 cho phù hợp với Luật Quy hoạch thì Chính phủ giao Bộ KH&ĐT thực hiện, thực chất là đang đi tổng hợp, làm thay các Bộ.

Trong quá trình làm, còn nhiều ý kiến khác nhau về sự tồn tại của quy hoạch xây dựng tỉnh. Ban đầu chúng tôi thấy, tự nhiên có 2 quy hoạch cùng cấp, có nội hàm nội dung trùng nhau, giống nhau. Nhưng khi chúng tôi làm việc cụ thể với Bộ Xây dựng thì thấy quy hoạch tỉnh có phạm vi và mức độ rất chung, còn quy hoạch xây dựng tỉnh lại rất chi tiết. Nếu chúng ta chỉ dừng lại ở quy hoạch chung mà không có quy hoạch chi tiết và cụ thể hoá nó ra thì sau này sẽ rất khó cho công tác quản lý nhà nước về xây dựng, không có công cụ gì để quản lý.

Vì thế, phải để quy hoạch này tồn tại song song nhưng nó khác nhau ở cấp độ, một quy hoạch chung, một quy hoạch chi tiết. Bản thân quy hoạch xây dựng tỉnh không phải quy hoạch mới phát sinh mà đang ổn định, tồn tại nhiều năm nay nên giờ ta kế thừa, làm sao cho phù hợp với các luật liên quan.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng

Hoài Vũ (Ghi)