Đề thi, đáp án môn Ngữ Văn vào lớp 10 ở TP.HCM năm 2016

25/05/2017 08:38

Thí sinh tham khảo đề thi và gợi ý giải đề thi môn Ngữ Văn vào lớp 10 ở TP HCM năm 2016.

Đề thi, đáp án môn Ngữ Văn vào lớp 10 ở TP.HCM năm 2016 1

Đáp án và đề thi môn Ngữ Văn trong kỳ thi vào lớp 10 ở TP HCM năm 2016.

Đề thi môn Ngữ Văn là đề thi tự luận gồm 3 câu hỏi, trong đó câu 3 nhiều điểm nhất (4đ), cũng khó nhất, với thời gian làm bài 120 phút.

Chi tiết đề thi và gợi ý giải đề thi môn Ngữ Văn vào lớp 10 tại TP.HCM năm 2016 thí sinh có thể tham khảo:

Đề thi, đáp án môn Ngữ Văn vào lớp 10 ở TP.HCM năm 2016 2

Đề thi môn Ngữ Văn lớp 10 ở TP HCM năm 2016.

Đề thi, đáp án môn Ngữ Văn vào lớp 10 ở TP.HCM năm 2016 3

 

Đề thi, đáp án môn Ngữ Văn vào lớp 10 ở TP.HCM năm 2016 4

 

Đề thi, đáp án môn Ngữ Văn vào lớp 10 ở TP.HCM năm 2016 5

 

Đề thi, đáp án môn Ngữ Văn vào lớp 10 ở TP.HCM năm 2016 6

 

Đề thi, đáp án môn Ngữ Văn vào lớp 10 ở TP.HCM năm 2016 7

 

Đề thi, đáp án môn Ngữ Văn vào lớp 10 ở TP.HCM năm 2016 8

 

Đề thi, đáp án môn Ngữ Văn vào lớp 10 ở TP.HCM năm 2016 9

 

Đề thi, đáp án môn Ngữ Văn vào lớp 10 ở TP.HCM năm 2016 10

 

Đề thi, đáp án môn Ngữ Văn vào lớp 10 ở TP.HCM năm 2016 11

 

Đề thi, đáp án môn Ngữ Văn vào lớp 10 ở TP.HCM năm 2016 12

Nguồn: Tuyensinh247.vn

Nguyễn Hà