Đề thi, đáp án môn Toán thi THPT Quốc Gia 2018 (24 mã đề)

25/06/2018 15:39

Báo Giao thông sẽ cập nhật sớm nhất đề thi và đáp án gợi ý môn Toán kỳ thi THPT Quốc Gia 2018.

Đề thi, đáp án môn toán thi thpt quốc gia 2018 (24 mã đề)

Đề thi và gợi ý đáp án môn Toán THPT Quốc Gia 2018 (Ảnh minh họa)

 Gợi ý đáp án môn Toán, thi THPT Quốc gia 2018 xem 

 Gợi ý đáp án mã 101

Đề thi, đáp án môn toán thi thpt quốc gia 2018 (24 mã đề)

 

 Gợi ý đáp án mã 102

Đề thi, đáp án môn toán thi thpt quốc gia 2018 (24 mã đề)

 

Mã đề 103

Đề thi, đáp án môn toán thi thpt quốc gia 2018 (24 mã đề)

 

Gợi ý đáp án mã 104

Đề thi, đáp án môn toán thi thpt quốc gia 2018 (24 mã đề)

 

Gợi ý đáp án mã 105

Đề thi, đáp án môn toán thi thpt quốc gia 2018 (24 mã đề)

 

Gợi ý đáp án mã 106

Đề thi, đáp án môn toán thi thpt quốc gia 2018 (24 mã đề)

 

Gợi ý đáp án mã đề 107

Đề thi, đáp án môn toán thi thpt quốc gia 2018 (24 mã đề)

 

  Gợi ý đáp án mã 108

Đề thi, đáp án môn toán thi thpt quốc gia 2018 (24 mã đề)

 

 Gợi ý đáp án mã 109

Đề thi, đáp án môn toán thi thpt quốc gia 2018 (24 mã đề)

 

Gợi ý đáp án mã 110

Đề thi, đáp án môn toán thi thpt quốc gia 2018 (24 mã đề)

 

 Gợi ý đáp án mã 111

Đề thi, đáp án môn toán thi thpt quốc gia 2018 (24 mã đề)

 

 Gợi ý đáp án mã 112

Đề thi, đáp án môn toán thi thpt quốc gia 2018 (24 mã đề)

 

 Gợi ý đáp án mã 113

Đề thi, đáp án môn toán thi thpt quốc gia 2018 (24 mã đề)

 

Gợi ý đáp án mã đề 114

Đề thi, đáp án môn toán thi thpt quốc gia 2018 (24 mã đề)

 

 Gợi ý đáp án mã đề 115

Đề thi, đáp án môn toán thi thpt quốc gia 2018 (24 mã đề)

 

Gợi ý đáp án mã 116

Đề thi, đáp án môn toán thi thpt quốc gia 2018 (24 mã đề)

 

Gợi ý đáp án mã 117

Đề thi, đáp án môn toán thi thpt quốc gia 2018 (24 mã đề)

 Gợi ý đáp án mã 118

Đề thi, đáp án môn toán thi thpt quốc gia 2018 (24 mã đề)

 

 Gợi ý đáp án mã 119

Đề thi, đáp án môn toán thi thpt quốc gia 2018 (24 mã đề)

 

 Gợi ý đáp án mã 120

120

 

Gợi ý đáp án mã đề 121

dap-an121

 

Gợi ý đáp án mã 122

dap-an-moi-122

 

Gợi ý đáp án mã 123

dap-an-moi-123

Gợi ý đáp án mã 124 

de124

 

 Đề thi chính thức môn Toán THPT Quốc gia 2018 (mã đề 108)

de-108-a1

 

de-108-a2

 

de-108-anh3

 

de-108-a3

 

de-108-a5

 

Mã đề 103 

de-103

 

Mã đề 115

de115-a1

 

de115-a2

 

de115-a3

 

de115-a4

 

de115-a5

 

Mã đề 122

122-a1

 

122-a2

 

112-13

 

122-a4

 

122-a5

 

Chiều nay (25/6), hơn 912.000 thí sinh trên toàn quốc tiếp tục làm bài thi môn Toán trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Thí sinh sẽ làm bài thi trong 90 phút, thời gian bắt đầu làm bài thi là từ 14h30.

Trước đó, theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018, trong buổi thi môn Ngữ văn sáng nay, 25/6, có hơn 901 nghìn thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 99,55%; 27 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó 26 trường hợp bị đình chỉ; không có cán bộ nào vi phạm quy chế.

Báo Giao thông sẽ cập nhật đáp án gợi ý môn Toán THPT Quốc Gia năm 2018 sớm nhất để giúp các phụ huynh và thí sinh đánh giá chính xác chất lượng bài thi và dự đoán số điểm cho phần bài làm của mình.

Ngọc Châu