Đề thi, đáp án môn Toán vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2016

27/05/2017 08:25

Dưới đây là đáp án và đề thi môn Toán trong kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2016.

Đề thi, đáp án môn toán vào lớp 10 ở hà nội năm 2016

Đề thi và đáp án môn Toán vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2016.

Đề thi môn Toán là đề thi tự luận gồm 5 câu hỏi với thời gian làm bài 120 phút. Dưới đây là đề thi môn Toán kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội năm 2016 của Bộ GD&ĐT.

Đề thi, đáp án môn toán vào lớp 10 ở hà nội năm 2016

Đề thi môn Toán.

Đề thi, đáp án môn toán vào lớp 10 ở hà nội năm 2016

 

Đề thi, đáp án môn toán vào lớp 10 ở hà nội năm 2016

 

Đề thi, đáp án môn toán vào lớp 10 ở hà nội năm 2016

 

Đề thi, đáp án môn toán vào lớp 10 ở hà nội năm 2016

 

Đề thi, đáp án môn toán vào lớp 10 ở hà nội năm 2016

 

Đề thi, đáp án môn toán vào lớp 10 ở hà nội năm 2016

 Nguồn: thầy Hồng Trí Quang – Giáo viên Hệ thống giáo dục HOCMAI.

Nguyễn Hà