Đề thi, đáp án môn Toán vào lớp 10 ở TP.HCM năm 2016

25/05/2017 09:59

Thí sinh tham khảo đề thi và gợi ý giải môn Toán trong kỳ thi vào lớp 10 ở TP.HCM năm 2016.

Đề thi, đáp án môn Toán vào lớp 10 ở TP.HCM năm 2016 1

Đề thi, đáp án môn Toán vào lớp 10 ở TP HCM năm 2016.

Đề thi môn Toán là đề thi tự luận gồm 5 câu hỏi với thời gian làm bài 120 phút. 

Chi tiết đề thi và gợi ý giải môn Toán thi vào lớp 10 ở TP.HCM năm 2016 thí sinh có thể tham khảo:

Đề thi, đáp án môn Toán vào lớp 10 ở TP.HCM năm 2016 2

 Đề thi môn Toán lớp 10 ở TP HCM 2016.

Đề thi, đáp án môn Toán vào lớp 10 ở TP.HCM năm 2016 3

 

Đề thi, đáp án môn Toán vào lớp 10 ở TP.HCM năm 2016 4

 

Đề thi, đáp án môn Toán vào lớp 10 ở TP.HCM năm 2016 5

 

Đề thi, đáp án môn Toán vào lớp 10 ở TP.HCM năm 2016 6

 

Đề thi, đáp án môn Toán vào lớp 10 ở TP.HCM năm 2016 7

 

Đề thi, đáp án môn Toán vào lớp 10 ở TP.HCM năm 2016 8

 Nguồn: Tuyensinh247.vn

Nguyễn Hà (Tổng hợp)