Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 môn Địa lý

14/05/2017 21:47

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 môn Địa lý năm nay được thi bằng hình thức trắc nghiệm.

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 môn Địa lý 1

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 môn Địa lý

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 môn Địa lý

Kỳ thi THPT quốc gia 2017 tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT; viết tắt là KHXH). Trừ bài thi môn Ngữ văn – thi tự luận, các bài thi còn lại đều thi theo hình thức trắc nghiệm.

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 môn Địa lý

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 môn Địa lý 2

1

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 môn Địa lý 3

2

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 môn Địa lý 4

4

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 môn Địa lý 5

5

Thạch Thảo