Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 môn Lịch sử

14/05/2017 21:45

Bộ GD&ĐT vừa chính thức công bố chi tiết đề thi minh họa môn Lịch sử cho kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 môn Lịch sử 1

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 môn Lịch sử

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 môn Lịch sử

Các đề tham khảo Bộ GD&ĐT vừa công bố có định dạng như đề thi chính thức.

Môn Lịch sử được đưa ra bằng hình thức trắc nghiệm.

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 môn Lịch sử

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 môn Lịch sử 2

 

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 môn Lịch sử 3

 

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 môn Lịch sử 4

 

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 môn Lịch sử 5

 

Thạch Thảo