Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 môn Tiếng Anh

14/05/2017 18:01

Bộ GD&ĐT vừa chính thức công bố chi tiết đề thi minh họa môn Tiếng Anh cho kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 môn Tiếng Anh 1

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 môn Tiếng Anh

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 môn Tiếng Anh

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, thí sinh sẽ thi các bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là khoa học Xã hội gồm tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, khoa học tự nhiên gồm tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học. Trừ bài thi môn Ngữ văn thi theo hình thức thi tự luận, các bài thi còn lại đều thi theo hình thức trắc nghiệm.

Nhóm các bài thi ngoại ngữ gồm: Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiềng Pháp, Tiếng Trung.

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 môn Tiếng Anh

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 môn Tiếng Anh 2

 

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 môn Tiếng Anh 3

 

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 môn Tiếng Anh 4

 

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 môn Tiếng Anh 5

 

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 môn Tiếng Anh 6

 

Thạch Thảo