Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 và đáp án môn Hóa

14/05/2017 19:33

Hôm nay Bộ GD&ĐT vừa công bố chi tiết đề thi minh họa môn Toán cho kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 và đáp án môn Hóa 1

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 và đáp án môn Hóa

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 môn Hóa

Kỳ thi THPT Quốc gia 2017 có 5 bài thi, gồm 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (KHTN) và Khoa học Xã hội (KHXH) và 3 bài thi độc lập gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Môn Ngữ văn làm bài theo hình thức tự luận, còn môn còn lại theo hình thức trắc nghiệm.

Môn Hóa học thi thieo hình thức trắc nghiệm

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 môn Hóa

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 và đáp án môn Hóa 2

 

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 và đáp án môn Hóa 3

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 và đáp án môn Hóa 4

 

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 và đáp án môn Hóa 5

 

 

Đáp án đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 và đáp án môn Hóa

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 và đáp án môn Hóa 6

 

Thạch Thảo