Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 và đáp án môn Vật Lý

14/05/2017 20:08

Bộ GD&ĐT vừa chính thức công bố chi tiết đề thi minh họa môn Vật lý cho kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 và đáp án môn Vật Lý 1

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 và đáp án môn Vật Lý

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 và đáp án môn Vật Lý

Kỳ thi THPT Quốc gia 2017 có 5 bài thi, gồm 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (KHTN) và Khoa học Xã hội (KHXH) và 3 bài thi độc lập gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

Các đề tham khảo Bộ GD&ĐT vừa công bố có định dạng như đề thi chính thức.

Môn Vật lý được thi bằng hình thức trắc nghiệm.

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 và đáp án môn Vật Lý

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 và đáp án môn Vật Lý 2

 

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 và đáp án môn Vật Lý 3

 

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 và đáp án môn Vật Lý 4

 

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 và đáp án môn Vật Lý 5

 

 Đáp án đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 và đáp án môn Vật Lý

Đề thi minh họa THPT quốc gia 2017 và đáp án môn Vật Lý 6

 

Thạch Thảo