Đề thi và đáp án chính thức môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2015

29/06/2016 22:48

Đề thi và đáp án chính thức môn Tiếng Anh trong kỳ thi THPT QG 2015 được Bộ Giáo&Đào tạo công bố chính thức.

Đề thi và đáp án chính thức môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2015 1

Thí sinh có thể tham khảo đề thi và đáp án chính thức môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2015 tại đây (Ảnh minh hoạ)

Nhằm đáp ứng nhu cầu ôn luyện của các sĩ tử khi kỳ thi THPT Quốc gia 2016 đang tới gần. Báo Giao thông sẽ đăng tải loạt đề thi và đáp án chính thức được Bộ Giáo dục Đào tạo công bố của kỳ thi THPT Quốc gia 2015.

Dưới đây là đề thi và đáp án môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2015 chính thức.

Đề thi THPT quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 - Mã đề 194:

 Đề thi THPT quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 - Mã đề 362:

Đề thi THPT quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 - Mã đề 425:

 Đề thi THPT quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 - Mã đề 582:

 Đề thi THPT quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 - Mã đề 796:

Đề thi THPT quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 - Mã đề 931: 

Đáp án chính thức môn Tiếng Anh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 của tất cả các mã đề:

Đề thi và đáp án chính thức môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2015 2

 

Đề thi và đáp án chính thức môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2015 3

 

M.Anh