Đề thi và đáp án chính thức môn Toán THPT Quốc gia 2015

17/06/2016 06:43

Đề thi và đáp án chính thức môn Toán trong kỳ thi THPT QG 2015 được Bộ Giáo&Đào tạo công bố chính thức.

Đề thi và đáp án chính thức môn Toán THPT Quốc gia 2015 1

Thí sinh có thể tham khảo đề thi và đáp án chính thức môn Toán THPT Quốc gia 2015

Nhằm đáp ứng nhu cầu ôn luyện của các sĩ tử khi kỳ thi THPT 2016 đang tới gần. Báo Giao thông sẽ đăng tải loạt đề thi và đáp án chính thức được Bộ Giáo dục Đào tạo công bố của kỳ thi THPT Quốc gia 2015.

Dưới đây là đề thi và đáp án môn Toán THPT Quốc gia 2015 được Bộ Giáo dục Đào tạo công bố chính thức:

Đề thi và đáp án chính thức môn Toán THPT Quốc gia 2015 2

 Đề thi môn Toán THPT Quốc gia 2015

Xem đáp án tại đây: