Đệ trình UNESCO hồ sơ Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ VN

11/03/2015 09:40

Đệ trình UNESCO xét ghi danh Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể.

Đệ trình unesco hồ sơ nghệ thuật bài chòi trung bộ vn
Biểu diễn nghệ thuật Bài Chòi

Được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ, Bộ VH-TT&DL đã phối hợp với các địa phương liên quan tổ chức xây dựng Hồ sơ đệ trình UNESCO xét ghi danh Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Trong quá trình nghiên cứu xây dựng hồ sơ, Bộ VH, TT&DL đã tiếp thu ý kiến của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia và thấy rằng, tên gọi “Tục chơi Bài Chòi mùa xuân của người Việt vùng Nam Trung Bộ” như trong Danh sách dự kiến lập hồ sơ trình UNESCO không phản ánh được hết đặc trưng, giá trị của di sản. Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng, Bộ VH, TT&DL đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép đổi tên hồ sơ thành “Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam” để thể hiện chính xác nội dung và đầy đủ giá trị của di sản văn hóa này, đáp ứng các tiêu chí của UNESCO đối với di sản đệ trình vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Hồ sơ đã được sửa chữa, hoàn chỉnh theo kết luận của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia.

M.T