Đề xuất 3.500 tỷ đồng đầu tư đê chắn sóng cảng Bãi Gốc

09/05/2021 11:04

Bộ GTVT vừa có văn bản liên quan đề xuất đầu tư đê chắn sóng thuộc quy hoạch cảng Bãi Gốc của tỉnh Phú Yên.

Đề xuất 3.500 tỷ đồng đầu tư đê chắn sóng cảng bãi gốc

Bến Cảng Bãi Gốc sẽ được quy hoạch chi tiết các hạng mục công trình sau khi quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam giai đoạn mới được phê duyệt - Ảnh minh họa

Bộ GTVT cho biết, triển khai Quyết định số 1764/2011 phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Nam Trung Bộ (nhóm 4), Cục Hàng hải VN đã có Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết bến cảng Bãi Gốc giai đoạn đến năm 2020. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn nên dự án chưa triển khai.

Đến nay, Bộ GTVT đã có Quyết định số 370/2016 phê duyệt quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển số 4 giai đoạn 2020-2030 thay thế Quyết định số 1764/2011 nên quy hoạch chi tiết bến cảng Bãi Gốc tại quyết định cũ của Cục Hàng hải không còn phù hợp.

Thực hiện Luật Quy hoạch, Bộ GTVT đã hoàn thành lập quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, bến cảng Bãi Gốc - Đông Hòa được quy hoạch với phạm vi gồm vùng đất và vùng nước tại Bãi Gốc, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương; Cỡ tàu phát triển phù hợp với lộ trình đầu tư, khai thác các khu kinh tế, khu công nghiệp tại địa phương và quy hoạch tổng thể về năng lượng, quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt.

Sau khi quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam giai đoạn mới được Thủ tướng phê duyệt, ban hành, Bộ GTVT sẽ giao Cục Hàng hải lập quy hoạch chi tiết vùng đất vùng nước cảng biển.

“Bến Cảng Bãi Gốc sẽ được quy hoạch chi tiết các hạng mục công trình làm cơ sở Bộ GTVT báo cáo cấp thẩm quyền bố trí vốn đầu tư các hạng mục kết cấu hạ tầng hàng hải công cộng”, Bộ GTVT thông tin.

Đề xuất 3.500 tỷ đồng đầu tư đê chắn sóng cảng bãi gốc

Theo quy hoạch mới, cảng Bãi Gốc sẽ là cảng phục vụ phát triển KT-XH địa phương - Ảnh minh họa

Trước đó, trong văn bản kiến nghị Bộ GTVT, cử tri tỉnh Phú Yên cho biết, theo định hướng đồ án điều chỉnh quy hoạch chung, Khu kinh tế Nam Phú Yên được tiếp tục phát triển trở thành khu kinh tế tổng hợp đa chức năng và các ngành công nghiệp gắn với cảng biển, trở thành một trung tâm dịch vụ và du lịch cấp quốc gia và khu vực.

Việc đầu tư cảng nước sâu Bãi Gốc và khu hậu cần cảng biển có ý nghĩa quan trọng, phát huy được các lợi thế, gắn trung tâm logistics với hệ thống cảng biển, cảng hàng không, đường thủy nội địa nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh liên kết vùng, tạo động lực thu hút những dự án công nghiệp, dịch vụ lớn đầu tư vào Khu kinh tế Nam Phú Yên.

Tuy nhiên, để đầu tư cảng nước sâu Bãi Gốc cần đầu tư đê chắn sóng là một trong những hạng mục thuộc quy hoạch cảng Bãi Gốc (theo Quyết định số 921/2012 của Cục Hàng hải VN) với chiều dài gần 2.400m, kinh phí đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, cử tri tỉnh Phú Yên kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành xem xét, bổ sung dự án đê chắn sóng vào kế hoạch đầu tư công trung hạn Trung ương giai đoạn 2021-2025 và ưu tiên bố trí nguồn vốn để lập thủ tục chuẩn bị đầu tư, tiến tới thực hiện đầu tư dự án.

N.Khánh