Đề xuất Bộ Công an, Tài chính cùng giám sát thu phí BOT

09/11/2016 17:45

Tổng cục Đường bộ đề xuất mời các Bộ Công an và Tài chính cùng tham gia giám sát các trạm thu phí BOT.

Đề xuất Bộ Công an, Tài chính cùng giám sát thu phí BOT 1

Tổng cục Đường bộ đề xuất mời Bộ Công an, Bộ Tài chính tham gia giám sát trạm thu phí BOT

Tổng cục Đường bộ VN vừa có văn bản gửi Bộ GTVT đề xuất mời các Cục, Tổng cục của Bộ Công an, Bộ Tài chính tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động thu phí đối với các Trạm thu phí BOT.

Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT về công tác quản lý nhà nước trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động thu phí đối với các Trạm thu phí BOT, đơn vị này đã và đang triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát 9 Trạm thu phí, trong đó đã báo cáo kết quả về Bộ GTVT 8 Trạm; Hiện còn 1 Trạm đang kiểm tra, giám sát (Trạm thu phí BOT trên Quốc lộ 51 thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai).

Để đảm bảo tính minh bạch và phòng chống tiêu cực, chống thất thu, tránh gian lận trong hoạt động thu phí, Tổng cục Đường bộ VN báo cáo và đề xuất với Bộ GTVT cho phép Tổng cục Đường bộ VN chủ trì, mời Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính, Cục thuế các địa phương tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động thu phí đối với các Trạm thu phí BOT.