Đề xuất chuyển 50 tuyến đường thủy quốc gia cho địa phương quản lý

20/10/2021 16:51

Cục Đường thủy nội địa VN đề xuất phân cấp cho 25 địa phương quản lý 50 tuyến đường thủy quốc gia, với tổng chiều dài hơn 1.143km.

Cục Đường thủy nội địa VN đang hoàn thiện dự thảo Đề án phân cấp, ủy quyền trong quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa.

Theo đề xuất tại dự thảo, Bộ GTVT phân cấp cho UBND 25 tỉnh, thành phố quản lý 50 tuyến đường thủy nội địa quốc gia, với tổng chiều dài khoảng hơn 1.143km.

Đề xuất chuyển 50 tuyến đường thủy quốc gia cho địa phương quản lý 1

Tuyến đường thủy quốc gia trên hồ thủy điện Thác Bà nằm trong danh mục đề xuất phân cấp cho địa phương quản lý

Cụ thể, sẽ phân cấp cho các địa phương: Quảng Ninh (4 tuyến, dài 55km), Hải Phòng (4 tuyến, 24km), Tuyên Quang (1 tuyến, 36km), Hà Nam (1 tuyến, 27km), Lai Châu (1 tuyến, 91km), Yên Bái (2 tuyến, 50km), Thái Bình (1 tuyến, 70km), Ninh Bình (3 tuyến, 69km), Thanh Hóa (5 tuyến, 98Km), Nghệ An (2 tuyến, hơn 89km), Hà Tĩnh (3 tuyến, 79 km), Quảng Bình (1 tuyến, 36km), Quảng Trị (1 tuyến, hơn 34km), Thừa Thiên Huế (4 tuyến, hơn 37km), Đà Nẵng (1 tuyến, hơn 19km), Quảng Nam (1 tuyến, 12km), Đồng Nai (1 tuyến, 40km), Trà Vinh (1 tuyến, 4,5km), Đồng Tháp (2 tuyến, 26,5km), Tiền Giang (1 tuyến, hơn 21km), Bến Tre (2 tuyến, 34,5km), Trà Vinh (1 tuyến, 4,5km), An Giang (1 tuyến, 10km), Bạc Liêu (4 tuyến, hơn 27km) và Cà Mau (4 tuyến, hơn 66km).

Cũng theo Cục Đường thủy, các tuyến nằm trong danh mục đề xuất phân cấp, chuyển thành đường thủy địa phương là tuyến hiện được ủy quyền cho địa phương quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng, một số tuyến không kết nối với tuyến vận tải chính, mật độ phương tiện vận tải thủy ít, tuyến vùng hồ.

Sau khi phân cấp, địa phương thực hiện hoàn toàn quản lý nhà nước về quản lý, bảo trìkết cấu hạ tầng tuyến và bến thủy nội địa trên tuyến đường thủy. Việc phân cấp quản lý góp phần thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, khu vực.

Giải pháp để phân cấp, theo Cục Đường thủy nội địa VN, cần sửa đổi Nghị định 08/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa; bổ sung nguồn nhân lực, ngân sách thực hiện công tác quản lý nhà nước, quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng đường thủy tại địa phương; thành lập cảng vụ đường thủy địa phương.

Cục Đường thủy nội địa VN hiện quản lý hơn 7.100km tuyến đường thủy nội địa quốc gia. Từ năm 2009, Bộ GTVT ủy quyền công tác quản lý bảo trì một số tuyến quốc gia cho 11 Sở GTVT và ủy quyền về quản lý nhà nước tại cảng, bến thủy cho 10 Sở GTVT địa phương.

Huy Lộc