Đề xuất đại tá lên thiếu tướng CAND phải còn ít nhất 3 năm công tác

27/05/2023 09:05

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, sáng 27/5, Quốc hội nghe Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

Thêm 6 vị trí trong công an có hàm cao nhất là cấp tướng

Trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND), Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, việc xây dựng dự án Luật nhằm bảo đảm thống nhất, đồng bộ với quy định về tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động.

Đồng thời, khắc phục một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật CAND liên quan đến thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn đối với sĩ quan CAND có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác; quy định cụ thể một số vị trí có cấp bậc hàm cấp tướng trong CAND phù hợp với quy định của Đảng và yêu cầu công tác.

Đề xuất đại tá lên thiếu tướng CAND phải còn ít nhất 3 năm công tác 1

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

Cụ thể, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung theo hướng, quy định sĩ quan CAND được xét thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác. Trường hợp không đủ 3 năm công tác do Chủ tịch nước quyết định.

Chính phủ quy định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn đối với sĩ quan CAND có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác.

Có 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng trong CAND, gồm 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thượng tướng và 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng; quy định trưởng công an thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, trung đoàn trưởng có cấp bậc hàm cao nhất là đại tá.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cấp bậc hàm cấp tướng đối với đơn vị được thành lập mới.

Tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân, sĩ quan công an

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND cũng sửa đổi, bổ sung quy định tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân công an (nam tăng 2 tuổi, nữ tăng 5 tuổi); tăng 2 tuổi của sĩ quan, hạ sĩ quan.

Riêng nữ sĩ quan có cấp bậc hàm đại tá tăng 5 tuổi, nữ sĩ quan có cấp bậc hàm thượng tá tăng 3 tuổi; nữ sĩ quan cấp tướng thì vẫn giữ nguyên 60 tuổi như hiện hành; bổ sung quy định kéo dài hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với sĩ quan CAND trong trường hợp đặc biệt.

Thời gian tăng tuổi theo lộ trình mỗi năm tăng 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ. Riêng sĩ quan, hạ sĩ quan có hạn tuổi phục vụ cao nhất dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ thì tăng ngay 2 tuổi, không theo lộ trình nêu trên.

Đề xuất đại tá lên thiếu tướng CAND phải còn ít nhất 3 năm công tác 2

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới

Không vượt quá số lượng vị trí cấp tướng trong CAND do Bộ Chính trị quy định

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND.

Về một số nội dung cụ thể, ông Lê Tấn Tới nêu rõ, Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với quy định thời hạn để xét thăng cấp bậc hàm đại tá lên thiếu tướng của dự thảo Luật, bởi nội dung này cơ bản được kế thừa từ quy định hiện hành, bảo đảm thống nhất quy định về hạn tuổi phục vụ cao nhất, góp phần tận dụng được trí tuệ, kinh nghiệm của sĩ quan được thăng cấp bậc hàm, bảo đảm về thời gian lãnh đạo, chỉ huy tiếp theo của cấp bậc hàm được thăng.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí việc bổ sung các quy định tiêu chí, tiêu chuẩn lập thành tích đặc biệt xuất sắc để xét thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn, đồng thời, đề nghị Ban soạn thảo rà soát nghiên cứu, bổ sung quy định mang tính nguyên tắc về các tiêu chí, điều kiện.

Về bổ sung quy định cấp bậc hàm cao nhất đối với một số chức vụ, chức danh của sĩ quan CAND, Ủy ban Quốc phòng và An ninh cơ bản nhất trí với quy định của dự thảo Luật, vì cho rằng không vượt quá số lượng vị trí cấp tướng trong CAND do Bộ Chính trị quy định; phù hợp với nhu cầu thực tiễn công tác và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công an.

Đồng thời, nhất trí với quy định sĩ quan CAND biệt phái được phê chuẩn chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội có cấp bậc hàm cao nhất là thượng tướng là phù hợp với tinh thần Kết luận số 35-KL/TW, ngày 05/5/2022 của Ban Chấp hành Trung ương.

Bên cạnh đó, Ủy ban Quốc phòng và An ninh cũng nhất trí bổ sung quy định cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng; về cấp bậc hàm cấp tướng đối với đơn vị thành lập mới; Về cấp bậc hàm cao nhất là đại tá đối với trưởng công an thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, trung đoàn trưởng. Tuy nhiên, đề nghị cần đánh giá đầy đủ, toàn diện, bảo đảm tương quan về cấp bậc hàm cao nhất và phân cấp chỉ huy trên dưới trong CAND.

Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với đề xuất của Chính phủ về tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng việc nâng hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với nữ thượng tá lên 3 tuổi, nữ đại tá lên 5 tuổi là mức tăng đáng kể, trong khi đa số cấp bậc hàm khác tăng 2 tuổi để phù hợp với môi trường công tác đặc thù của lực lượng CAND.

Phùng Đô - Yến Chi