Đề xuất đầu tư mở rộng QL31 bằng vốn ngân sách

21/02/2020 15:42

Bộ GTVT giao Ban QLDA 6 lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, dự kiến đề xuất trong danh mục đầu tư giai đoạn 2021 - 2030.

Đề xuất đầu tư mở rộng QL31 bằng vốn ngân sách 1
Bộ GTVT đã giao Ban QLDA6 lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án cải tạo, mở rộng QL31 đoạn từ TP.Bắc Giang đến thị trấn Chũ và dự kiến đề xuất trong danh mục đầu tư giai đoạn 2021 - 2030.

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Bắc Giang về kiến nghị xem xét bố trí vốn đầu tư cải tạo, mở rộng QL31 đoạn từ TP.Bắc Giang đến thị trấn Chũ (Km2+330 - Km381600) bằng nguồn vốn kết hợp giữa Ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương trong giai đoạn 2019 - 2020.

Theo Bộ GTVT, tuyến QL31 đoạn TP.Bắc Giang đến thị trấn Chũ dài 36km đã được Bộ GTVT phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng theo hình thức BOT, quy mô đường cấp 3 đồng bằng, 2 làn xe với tổng mức đầu tư 1.324 tỷ đồng.

Do việc đầu tư tuyến đường thực hiện trên đường hiện hữu, không phù hợp với Nghị quyết 437 ngày 21/10/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nên đã dừng triển khai đầu tư theo hình thức BOT.

Bộ GTVT cho biết, theo Quy hoạch phát triển GTVT đường bộ đến năm 2020, QL31 từ Quản Thành (Bắc Giang) đến Bản Chắt (Lạng Sơn) dài 160km hoàn thiện đạt tiêu chuẩn đường cấp IV, 2 làn xe. Tuy nhiên, đoạn qua Bắc Giang chưa bố trí được vốn nên chưa được đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch.

Hiện nay, Bộ GTVT đã giao Ban QLDA 6 lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, dự kiến đề xuất trong danh mục đầu tư giai đoạn 2021 - 2030 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang phối hợp chặt chẽ với Bộ GTVT trong quá trình đề xuất chủ trương đầu tư dự án với Chính phủ về phương án phối hợp nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương trong đầu tư nhằm đảm bảo dự án sớm được triển khai và sử dụng nguồn vốn hiệu quả đúng quy định”, Bộ GTVT nêu rõ.

Đình Quang