Đề xuất điều chỉnh giá điện theo quý, giá bậc thang 2 thành phần

23/02/2021 11:15

Dự thảo Quy hoạch điện VIII đề xuất xem xét điều chỉnh giá điện theo quý và xây dựng giá bậc thang 2 thành phần công suất và điện năng...

Đề xuất điều chỉnh giá điện theo quý, giá bậc thang 2 thành phần

Bộ Công thương đề xuất nghiên cứu xem xét xây dựng giá bậc thang 2 thành phần công suất và điện năng.

Bộ Công thương cho biết, Bộ đang xin ý kiến các bộ ngành liên quan đối với Dự thảo Đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2045 (Quy hoạch Điện VIII).

Theo đó, Bộ Công thương đề xuất xây dựng giá bậc thang 2 thành phần theo công suất và điện năng; Xem xét thu phí cố định theo tháng.

Đặc biệt, đề xuất xem xét điều chỉnh giá điện theo quý khi chi phí nhiên liệu thay đổi; Xem xét hệ số giảm giá nếu sử dụng ít điện...

Đồng thời, phải tách chính sách xã hội ra khỏi giá điện (như đã đề ra tại Quyết định 28/2014/QĐTTg, theo đó quy định hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt, mức hỗ trợ hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành. Giả sử mức hỗ trợ đó còn thấp thì có thể xem xét tăng lên, ví dụ 50 kWh/tháng.

Theo Bộ Công thương, trong Quy hoạch điện VIII, giá trị chi phí biên tính toán thấp hơn so với quy hoạch điện VII do suất vốn đầu tư của một số nguồn điện giảm, giá nhiên liệu năm cơ sở thấp hơn trước, sản lượng điện sản xuất và Pmax dự báo thấp hơn.

Biểu giá bán lẻ điện Việt Nam phải đảm đảm bảo bù đắp chi phí và có lãi ở mức hợp lý cho ngành điện và các nhà đầu tư; Phù hợp với quy luật khan hiếm của các nguồn tài nguyên năng lượng, theo đó nhu cầu điện càng tăng thì phải huy động các nguồn tài nguyên năng lượng có điều kiện khai thác khó khăn hơn cho phát điện và do vậy giá thành các nguồn điện mới ngày càng cao hơn.

Bộ Công thương cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, biểu giá điện bậc thang là hợp lý nhất đáp ứng các nguyên tắc nêu trên và phù hợp với đặc điểm của sản xuất, kinh doanh điện, thị trường điện và các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt.

Hồng Hạnh