Đề xuất đơn giản hóa điều kiện kinh doanh karaoke, vũ trường

22/05/2018 08:19

Dự kiến, quý I/2019 Bộ VHTT& DL trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định điều kiện kinh doanh về karaoke, vũ trường.

Đề xuất đơn giản hóa điều kiện kinh doanh karaoke, vũ trường

Đề xuất đơn giản hóa điều kiện kinh doanh karaoke, vũ trường

Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, trong đó có kinh doanh dịch vụ karaoke và vũ trường.

Theo đó, các điều kiện số 2, 4, 5, 6 trong Nghị định số 103/2009/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh karaoke sẽ được bãi bỏ, bao gồm: Cửa phòng karaoke phải là cửa kính không màu, bên ngoài nhìn thấy toàn bộ phòng; Địa điểm hoạt động karaoke phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính Nhà nước từ 200m trở lên; Địa điểm hoạt động karaoke trong khu dân cư phải được sự đồng ý của các hộ liền kề; Phù hợp với quy hoạch về karaoke được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với kinh doanh dịch vụ vũ trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất bãi bỏ điều kiện số 2 (Người điều hành hoạt động trực tiếp tại phòng khiêu vũ phải có trình độ trung cấp chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật trở lên), điều kiện số 4 (Phù hợp với quy hoạch về vũ trường của từng địa phương) và một phần điều kiện 1, cụ thể là nội dung: “Cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính Nhà nước từ 200m trở lên”.

Theo dự kiến, quý I/2019 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định điều kiện kinh doanh về karaoke, vũ trường (thay thế Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009).

Ngoài ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh một số lĩnh vực như: Thể dục, thể thao, du lịch, bản quyền tác giả, di sản văn hóa, kế hoạch tài chính, điện ảnh và nghệ thuật biểu diễn.

Minh Ước