Đề xuất giảm bớt thời hạn, mức ưu đãi thuế tại đặc khu

23/05/2018 10:58

Dự án Luật Đặc khu trình ra Quốc hội lần này có nhiều điều chỉnh về thời hạn ưu đãi, mức thuế.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

Dự án Luật Đặc khu trình ra Quốc hội trong lần này có nhiều điều chỉnh về thời hạn, mức thuế  

Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt Casino để tạo sức hút cho đặc khu

Sáng 23/5, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc (dự án Luật Đặc khu).

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định, dự án Luật Đặc khu trình ra Quốc hội trong lần này có nhiều điểm mới so với lần trình trước. Đáng chú ý, dự thảo Luật được chỉnh lý theo hướng giảm bớt mức ưu đãi, thời hạn ưu đãi thuế đối với một số đối tượng, dự án đầu tư tại đặc khu so với dự thảo Luật Chính phủ trình, nhưng vẫn bảo đảm sự ưu đãi vượt trội về tổng thể.

Cụ thể, về ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dịch vụ kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng, dịch vụ kinh doanh đặt cược, dự thảo Luật đề xuất áp dụng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt 15% trong thời hạn 10 năm kể từ khi có doanh thu; đồng thời, chỉ áp dụng ưu đãi này đối với hoạt động dịch vụ nói trên trong dự án khu phức hợp dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp đáp ứng điều kiện của nhà đầu tư chiến lược.

Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Thị Phúc (Bình Thuận) lại cho rằng, quy định thuế tiêu thụ đặc biệt là chưa phù hợp. Hiện tại, các dự án Casino tại các đặc khu được áp dụng điều kiện vê quy mô đầu tư tối thiểu là 45 ngàn tỷ đồng và không quy định thời hạn giải ngân vốn thực hiện đề án.

Nếu ưu đãi thuế thu nhập đặc biệt với các dự án đã được Chính phủ và các bộ, ngành TƯ tính toán, cân nhắc thận trọng, có khống chế thời gian 10 năm, sau đó áp dụng theo quy định hiện hành của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 15% thì sẽ không tạo được sự khác biệt, cạnh tranh.

“Các dự án tương tự đang triển khai ở các nước khác trong khu vực có chính sách ưu đãi và cơ sở hạ tầng tốt hơn", vì vậy, đại biểu Nguyễn Thị Phúc đề xuất, cần điều chỉnh mức thuế suất tiêu thụ đặc biệt với Casino, các dịch vụ kinh doanh đặt cược…. là 10% trong thời hạn 10 năm kể từ khi có doanh thu. Hết thời hạn này, các dịch vụ này được áp dụng mức thuế suất tiêu thụ đặc biệt theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. 

Trong khi đó, Đại biểu Vũ Lưu Mai (Hà Nội) lại đề xuất bỏ quy định giảm thuế tiêu thụ đặc biệt dành cho những khu vực dịch vụ này. Bà Mai cho rằng, không phải mức miễn giảm ít hay nhiều mà bản chất của thuế. Thuế tiêu thụ đặc biệt gánh trên mình nhiệm vụ điều tiết, định hướng tiêu dùng. Nhiều nước trên thế giới khi áp dụng chính sách ưu đãi thì cũng không áp dụng với thuế tiêu thụ đặc biệt. 

Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch UBND đặc khu

Dự thảo luật được chỉnh lý đưa ra phương án mô hình tổ chức chính quyền địa phương ở đặc khu gồm có HĐND và UBND. Theo đó, HĐND đặc khu có không quá 15 đại biểu, trong đó đa số đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách; không tổ chức Thường trực HĐND và các ban của HĐND; HĐND đặc khu có Chủ tịch và 1 Phó Chủ tịch HĐND; kết quả bầu Chủ tịch HĐND đặc khu phải được UBTVQH phê chuẩn.

UBND đặc khu bao gồm Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch; Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND đặc khu không nhất thiết là đại biểu HĐND đặc khu. Chủ tịch UBND đặc khu do HĐND đặc khu bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo giới thiệu của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn.

HĐND đặc khu chỉ quyết định một số vấn đề về nhân sự chủ chốt, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách đặc khu, chủ trương đầu tư và thu hồi đất, biện pháp tổ chức đời sống dân cư và thực hiện chức năng giám sát. UBND đặc khu có trách nhiệm xây dựng để trình HĐND quyết định các vấn đề quan trọng của đặc khu; quyết định một số vấn đề về tổ chức thi hành Hiến pháp, pháp luật.

Chủ tịch UBND đặc khu thực hiện hầu hết các thẩm quyền về quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tại đặc khu, được phân quyền mạnh, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế với nhiều thẩm quyền của các cơ quan nhà nước cấp trên.

Về thời hạn sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh, dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng: thời hạn sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh tại đặc khu không quá 70 năm, do Chủ tịch UBND đặc khu quyết định căn cứ vào quy mô, tính chất của dự án đầu tư và đề xuất của nhà đầu tư; trường hợp đặc biệt, thời hạn sử dụng đất có thể dài hơn nhưng không quá 99 năm do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Dự thảo lần này bổ sung quy định mới về một số chính sách an sinh xã hội như: chuẩn nghèo, bảo hiểm xã hội, trợ giúp xã hội, thuê, mua nhà ở xã hội, xây dựng nhà ở, công trình phúc lợi cho người lao động có thu nhập thấp; chỉnh lý quy định đối với lao động là người nước ngoài nhằm quản lý chặt chẽ, bảo đảm đúng mục tiêu khuyến khích, thu hút đối với lao động trình độ cao và hạn chế lao động phổ thông.

Ngoài ra, một số cơ chế, chính sách khác nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của các đặc khu cũng được đưa vào dự thảo, cụ thể là quy định một số nguyên tắc về quyền sở hữu căn hộ khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, văn phòng làm việc kết hợp lưu trú; quy định chặt chẽ hơn về phương thức ứng vốn và hoàn trả kinh phí ứng trước; chỉnh lý một số cơ chế, chính sách về tiền tệ, ngân hàng, ngoại hối, hải quan, nhập cảnh, đi lại và cư trú, chính sách đặc biệt riêng của từng đặc khu.

Hoàng Ngân-Hoài Vũ