Đề xuất giao đảo Cát Hải cho Ban QLKT cảng Lạch Huyện quản lý

13/05/2016 15:18

Bộ GTVT bàn về phạm vi vùng đất, vùng nước của Ban quản lý khai thác cảng Lạch Huyện

Đề xuất giao đảo cát hải cho ban qlkt cảng lạch huyện quản lý

Ban quản lý khai thác cảng Lạch Huyện cần được giao vùng đất đủ lớn để phát huy ưu thế của mô hình này

Sáng nay 13/5, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định Ban quản lý khai thác (QLKT) cảng Lạch Huyện. Một trong những vấn đề quan trọng được bàn thảo là phạm vi vùng đất, vùng nước của Ban QLKT cảng Lạch Huyện. Vấn đề này cũng sẽ được quy định chi tiết ngay trong Nghị định Ban QLKT cảng Lạch Huyện. Bộ GTVT dự kiến tới đây sẽ làm việc với UBND thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh về vấn đề này trước khi báo cáo với Chính phủ quy định trong Nghị định.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Công, mô hình Ban QLKT Cảng Lạch Huyện lần đầu tiên áp dụng ở Việt Nam sẽ tham khảo, áp dụng mô hình “land lord” (chủ đất)  tương tự các “Chính quyền cảng” hiện nay của thế giới.

Ban QLKT cảng Lạch Huyện mang những đặc thù như: Là doanh nghiệp được giao chức năng, quyền hạn đặc biệt do Chính phủ quy đinh; được giao một vùng đất, vùng nước cảng biển rộng lớn để tối ưu hóa việc tổ chức quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý hoạt động, cho thuê kết cấu hạ tầng cảng biển; tổ chức cho tư nhân đầu tư xây dựng các nhà máy, khu công nghiệp sản xuất, chế biến sau cảng; kết nối khu vực sau cảng với hoạt động của cảng biển, để tăng hiệu quả hoạt động logistics, giảm chi phí vận tải. Do đó, diện tích vùng đất, vùng nước được giao cho Ban QLKT cảng Lạch Huyện quản lý khai thác cần đủ lớn để phát huy hết thế mạnh của mô hình này.

“Lý tưởng nhất là Ban QLKT cảng Lạch Huyện sẽ được giao toàn bộ vùng đất của đảo Cát Hải thuộc thành phố Hải Phòng và vùng đất thuộc huyện Yên Hưng tỉnh Quảng Ninh cùng với vùng nước trước cảng để quản lý khai thác. Bộ GTVT sẽ làm việc với UBND 2 tỉnh, thành phố này để đề xuất vấn đề và báo cáo với Chính phủ quyết định", Thứ trưởng Công khẳng định. 

Phương Anh