Đề xuất hỗ trợ 4% lãi suất cho vay đối với Vietjet Air, Bamboo Airways

18/06/2021 07:32

Đây là một trong số các đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến để hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ.

Đề xuất hỗ trợ 4% lãi suất cho vay đối với vietjet air, bamboo airways

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất hỗ trợ 4% lãi suất cho vay đối với Vietjet Air, Bamboo Airways

Đề xuất giảm 3-5% lãi suất cho vay

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng dự thảo Báo cáo tình hình phát triển doanh nghiệp năm 2020 và 5 tháng 2021.

Trong dự thảo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất Chính phủ chỉ đạo hệ thống ngân hàng giảm từ 3-5% lãi suất cho vay, cơ cấu lại thời gian trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới để doanh nghiệp bổ sung vốn lưu động khôi phục sản xuất kinh doanh.

Một trong những giải pháp cần thực hiện ngay theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương nghiên cứu, đề xuất các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đặc biệt là người lao động bị mất việc làm và lao động tại các khu công nghiệp.

Để tái cơ cấu nợ vay, hỗ trợ lãi suất vay cho doanh nghiệp, dự thảo đã đề xuất Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo hướng cho phép cơ cấu nợ vay, giãn nợ đối với các khoản nợ phát sinh trong năm 2020-2021, không chuyển nhóm nợ cho đến hết 31/12/2021.

Trong dự thảo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ theo hướng mở rộng đối tượng được giảm 2% lãi suất cho vay trực tiếp, cho vay gián tiếp. Theo đó, cơ chế này không chỉ áp dụng với các doanh nghiệp nhỏ và vừa mà sẽ được áp dụng với các doanh nghiệp trong các ngành chịu tác động trực tiếp nặng nề bởi dịch bệnh như hàng không, du lịch, khách sạn, vận tải.

Đề xuất loạt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vận tải

Đáng chú ý, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, trình Chính phủ ban hành cơ chế hỗ trợ lãi suất khoảng 4% cho khoản vay tín dụng trong giai đoạn 2021-2023 để giúp các hãng hàng không tư nhân là Vietjet Air, Bamboo Airways quyết thanh khoản, duy trì nguồn lực để hoạt động và phát triển. Đây cũng là cơ chế mà Chính phủ đã đồng ý cho Vietnam Airlines được hưởng trong gói hỗ trợ 12.000 tỷ đồng vừa qua.

Cũng liên quan tới lĩnh vực hàng không, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi Thông tư 19/2020 cho phép kéo dài thời gian giảm 50% phí dịch vụ cất cánh, hạ cánh và dịch vụ điều hành bay cùng với thời gian áp dụng mức giá tối thiểu 0 đồng đối với các dịch vụ chuyên ngành hàng không thuộc danh mục nhà nước quy định khung giá cho đến hết năm 2021.

Đồng thời, đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 theo hướng giảm mức thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay từ 2.100 đồng/lít xuống 1.000 đồng/lít. Hiện, dự thảo đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương để hoàn thiện chính sách hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trước khi trình Thủ tướng quyết định.

C.Sơn