Đề xuất khảo sát biển số đẹp để đưa ra đấu giá

29/05/2017 12:03

ĐBQH đề xuất khảo sát để xác định thế nào là biển số đẹp, sau đó phân ra từng nhóm bán đấu giá.

Đề xuất khảo sát biển số đẹp để đưa ra đấu giá 1

ĐBQH Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Bình Định) phát biểu tại hội trường sáng 29/5.

Sáng 29/5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (sửa đổi).

Trong 7 phút phát biểu, ĐB tỉnh Bình Định Nguyễn Văn Cảnh đã dành phần lớn thời gian để đề cập tới quy định về đấu giá biển số xe.

Liên quan đến quy định về phân loại tài sản công quy định tại điều 4, ông Cảnh cho biết, báo cáo giải trình tiếp thu, chính lý của Ủy ban thường vụ Quốc hội đã quy định biển số xe đẹp là tài sản công, đồng thời bổ sung "kho số khác phục vụ quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật" vào khoản 6 Điều 4 của Dự thảo luật.

“Tôi nói rõ thêm, không chỉ biển số xe đẹp là tài sản công mà tất cả các biển số xe đều là tài sản công, không phân biệt đẹp hay không đẹp”, ông Cảnh nói.

Còn việc biển số đẹp hay không, theo ông Cảnh sau này sẽ dựa vào nhu cầu của xã hội mà các văn bản dưới luật sẽ quy định.

Theo ông Cảnh, vì là tài sản công nên biển số xe được xem là đẹp phải là biển số xe được số đông đồng ý khi chúng ta thực hiện việc khảo sát. Từng nhóm số đẹp sẽ được phân ra để đấu giá hoặc định giá tùy thuộc vào hiệu quả đem lại cho ngân sách và tính khả thi trong thực hiện. Còn các số được cấp theo yêu cầu của chủ phương tiện không thuộc nhóm số đẹp sẽ được quy định chung một mức giá cụ thể, ví dụ 20 triệu cho 1 số theo yêu cầu, đối với các số còn lại bấm ngẫu nhiên sẽ thực hiện như hiện nay là không thu tiền.

Đề xuất khảo sát biển số đẹp để đưa ra đấu giá 2

Theo ĐB Nguyễn Văn Cảnh, nếu tiến hành đấu giá biển số xe, năm 2016 đã có thể thu gần 5.000 tỷ đồng

Với cảm nhận chủ quan, ông Cảnh đã liệt kê cụ thể trong mỗi series số ví dụ từ 30A 000.01 đến 30A 999.99 có 99.999 số sẽ có 12,186 số đẹp, dự đoán có khoảng 61.500 chủ phương tiện yêu cầu số theo ngày sinh, ngày cưới, số đặc biệt đối với cá nhân họ. Tổng số tiền thu được cho mỗi series 99.999 số là khoảng 1.639 tỷ đồng.

“Với số lượng xe ôtô bán ra năm 2016 là hơn 300.000 xe, trừ đi số lượng xe công, thì nếu thực hiện đấu giá, định giá thì trong năm 2016 chúng ta đã có thể thu được gần 5.000 tỷ đồng. Nếu triển khai tương tự cho xe 2 bánh thì cũng thu số tiền không kém", ông Cảnh tính toán.

Bộ Công an mới đây tổ chức họp lấy ý kiến tham gia của các bộ, ngành về dự thảo đề cương Đề án đấu giá biển số xe ô tô. Tại cuộc họp, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến. Trong đó có ý kiến coi biển số xe là tài sản nhưng chủ xe chỉ có quyền sử dụng, không có quyền định đoạt (cho, tặng, bán biển số xe cho người khác); không có quyền chiếm hữu (giữ lại biển số để đăng ký cho xe khác).

Biển số xe trúng đấu giá là tài sản dưới dạng “quyền tài sản” nhưng phải thực hiện theo nguyên tắc quản lý phương tiện của pháp luật hiện hành: Mỗi biển số gắn với 1 xe; Khi chuyển nhượng xe, biển số đó được cơ quan công an làm thủ tục cùng với xe. 

H.Thu