Đề xuất làm cầu Cửa Hội bằng vốn đầu tư công thay vì BOT

16/03/2018 18:15

Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chuyển đổi hình thức làm cầu Cửa Hội từ BOT sang đầu tư công.

Đình Quang