Đề xuất lập hồ sơ sức khỏe cho từng người dân

16/01/2018 10:30

Bộ Y tế đề xuất lập hồ sơ sức khỏe đối với từng người dân.

Đề xuất lập hồ sơ sức khỏe cho từng người dân

Đề xuất lập hồ sơ sức khỏe cho từng người dân - Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ Y tế quy định việc lập hồ sơ sức khỏe cho người dân từ khi mới sinh và tích hợp dữ liệu về tình trạng sức khỏe của người dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về công dân. Như vậy, Nhà nước sẽ phải chi khoảng 11,3 tỷ đồng cho việc lập hồ sơ sức khỏe của các đối tượng không có thẻ BHYT nhưng về lâu dài sẽ giảm chi từ ngân sách do tiết kiệm được các khoản chi để giải quyết hậu quả kinh tế - xã hội do bệnh tật để lại.

Quỹ BHYT sẽ phải chi khoảng 552 tỷ đồng cho việc lập hồ sơ sức khỏe của các đối tượng không có thẻ BHYT. Mặc dù vậy, việc áp dụng hồ sơ sức khỏe sẽ giúp Quỹ BHYT giảm chi bởi khi người dân có hồ sơ sức khỏe thì mọi thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe sẽ được thể hiện trong hồ sơ. Mặt khác sẽ giúp hỗ trợ việc phát hiện sớm bệnh tật (nếu có) và cung cấp đầy đủ các thông tin về tiền sử bệnh tật của người dân, tạo thuận lợi cho việc chẩn đoán và điều trị…

Vũ Anh