Đề xuất miễn tiền thuê đất đối việc đầu tư bến bãi đỗ xe

12/05/2014 15:58

UBND TPHCM vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận miễn tiền thuê đất hoặc miễn tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất phục vụ cho hạng mục đậu, đỗ xe

UBND TPHCM vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận miễn tiền thuê đất hoặc miễn tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất phục vụ cho hạng mục đậu, đỗ xe và các hạng mục liên quan của công trình xây dựng bến bãi.

Đối tượng được áp dụng là doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa, đồng thời mở rộng phạm vi đơn vị hành chính là các huyện thuộc các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

Đề xuất miễn tiền thuê đất đối việc đầu tư bến bãi đỗ xe
Vì thiếu trầm trọng bãi đậu xe, TPHCM đề xuất nhiều ưu đãi cho những dự án này

Riêng đối với nhà đầu tư tham gia xây dựng bãi giữ xe, tổ chức kinh doanh lĩnh vực trông giữ xe công cộng cũng cần được xem xét miễn tiền thuê đất, tiền sử dụng đất. Trong trường hợp không được xem xét, giải quyết thì cho phép thí điểm được miễn tiền thuê đất ít nhất là 15 năm (đối với phần diện tích dành cho khu vực bãi đậu xe) kể từ ngày bãi đậu xe đưa vào hoạt động.

Nhằm khuyến khích các nhà đầu tư tham gia xây dựng, kinh doanh bãi giữ xe, TP cũng đề xuất các hình thức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài, thuế nhập khẩu đối với các thiết bị công nghệ cao phục vụ hoạt động của bãi giữ xe.

Đỗ Loan