Đề xuất phương án đơn giản hóa điều kiện kinh doanh

02/04/2015 20:31

Đề xuất phương án đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh tương ứng với từng ngành, nghề đầu tư kinh doanh.

Đề xuất phương án đơn giản hóa điều kiện kinh doanh
Ảnh minh họa.

Để đảm bảo thực hiện nghiêm Luật Đầu tư có hiệu lực từ 1/7/2015 và Nghị quyết 19 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; đề xuất phương án đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh tương ứng với từng ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý.

Đến nay, trên cả nước có 386 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của 16 bộ, ngành), trong đó có 110 ngành, nghề yêu cầu phải có giấy phép kinh doanh với 170 loại giấy phép kinh doanh, 83 ngành, nghề yêu cầu phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh với 62 loại giấy chứng nhận, 44 ngành cần chứng chỉ hành nghề với 52 loại chứng chỉ hành nghề... 

M.T