Đề xuất sáp nhập Bộ KH&ĐT, Tài chính: Bộ trưởng Dũng nói gì?

02/11/2017 11:26

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng lên tiếng trước đề xuất sáp nhập hai Bộ KH&ĐT và Tài chính.

Đề xuất sáp nhập bộ kh&Đt, tài chính: bộ trưởng dũng nói gì?

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho rằng chưa bàn đến việc gộp một số Bộ có chức năng tương đồng.

Nghị quyết T.Ư vừa qua có đề cập đến vấn đề tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Cùng với đó, tại các phiên thảo luận trên hội trường Quốc hội, nhiều ĐBQH cũng đề cập đến vấn đề này và kiến nghị gộp các Bộ có chức năng, nhiệm vụ tương đồng để tinh gọn được bộ máy.

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho rằng, cần nghiên cứu rất thận trọng.

Vừa qua có một số kiến nghị sáp nhập một số bộ, ngành có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Quan điểm của Bộ trưởng thế nào về chủ trương này?

Cái đó chưa ai bàn cả. Nghị quyết nói là có thể đề xuất, cái này phải nghiên cứu kỹ, một cách thận trọng để đảm bảo chuyện có nhập hay không nhập phải dựa trên cơ sở khoa học, có luận cứ, có phương pháp luận và phải đảm bảo tỉnh bền vững chứ không phải nay nhập, mai tách.

Do thể chế kinh tế, trình độ phát triển, và chủ trương đường lối của chúng ta mà xem xét, tổ chức các chức năng nhiệm vụ cho phù hợp với tình hình của đất nước và thực tế của thế giới.

Ví dụ như Bộ KH&ĐT trong tương lai cũng có thể tập trung làm những vấn đề vĩ mô, chiến lược, cơ chế chính sách, có tính chất hoạch định, tham mưu cho đảng những vấn đề về định hướng phát triển.

Có ĐBQH cho rằng, Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính có chức năng nhiệm vụ tương đồng nhưng khi làm chính sách thường hay vênh nhau, vì thế nên nhập lại để thống nhất, thu gọn đầu mối. Bộ trưởng nghĩ sao?

Tôi cho rằng ý kiến này cũng không hoàn toàn chính xác.

Cái này phải nói theo chức năng nhiệm vụ, mà chức năng nhiệm vụ của 2 Bộ là 2 vấn đề khác nhau.

Cùng liên quan đến ngân sách, cân đối ngân sách nhưng Bộ KH&ĐT là phân bổ nguồn lực cho đầu tư phát triển, còn Bộ Tài chính là làm về phân bổ nguồn lực cho chi thường xuyên. Không có gì gọi là chồng chéo cả. Việc ai người đó làm, phân định tương đối rõ.

Vậy mô hình như Bộ KH&ĐT có nhiều nước áp dụng không, thưa Bộ trưởng?

Hiện nay vẫn còn một số nước áp dụng có thể tên gọi khác nhưng chức năng nhiệm vụ như nhau, cùng làm chức năng tham mưu, hoạch định chính sách, đường lối phát triển, quy hoạch phát triển… Ở các nước người ta thường gọi là Bộ Phát triển, Bộ Kinh tế. Như Trung Quốc người ta gọi là Uỷ ban Phát triển Tài chính. Tất cả các nước đều có cơ quan làm những nhiệm vụ này. 

Anh Thư (ghi)