Đề xuất tăng lương cho CBCNVC từ ngày 1/5/2016

26/01/2016 21:56

Mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng một tháng.

Mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng một tháng. (Ảnh minh họa)

Bộ Nội vụ vừa đề xuất tăng lương cơ sở cho cán bộ công nhân viên chức từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng một tháng.

Theo Nghị quyết số 99/2015/QH13 ngày 11/11/2015 ban hành về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Trong đó giao Chính phủ: “Từ ngày 1/5/2016, thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng một tháng lên 1.210.000 đồng một tháng (tăng 5%) đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; bảo đảm thu nhập của đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống không giảm so với mức đang hưởng”.

Vì vậy, Bộ Nội vụ đã đề xuất tăng lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng một tháng bắt đầu từ ngày 1/5/2016. Như vậy, hệ số tiền lương tăng thêm hàng tháng từ ngày 1/5/2016 = Hệ số tiền lương tăng thêm hàng tháng hiện hưởng : 1,0522.

Mức lương cơ sở được điều chỉnh trên cơ sở khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Ngọc Ngà (Tổng hợp)