Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 15,1%

07/08/2014 13:14

Ngày 6/8, Hội đồng Tiền lương quốc gia gồm ba bên: Bộ LĐ,TB&XH, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với 14 thành viên đã bỏ phiếu...

Ngày 6/8, Hội đồng Tiền lương quốc gia gồm ba bên: Bộ LĐ,TB&XH, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với 14 thành viên đã bỏ phiếu và đi đến thống nhất đưa ra mức đề xuất lương tối thiểu cho từng vùng.

TIN LIÊN QUAN


Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 15,1% 1

Hội đồng Tiền lương quốc gia sẽ trình Chính phủ phê duyệt phương án tăng lương tối thiểu năm 2015 tại vùng 1 lên 3,1 triệu đồng/tháng, tăng 14,8% so với mức lương năm 2014; vùng 2 sẽ là 2,75 triệu đồng/tháng; vùng 3 là 2,42 triệu đồng/tháng; vùng 4 là 2,2 triệu đồng/tháng. Như vậy, mức tăng lương trung bình so với năm 2014 là 15,1%. Ngay sau cuộc họp, Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trong tháng 10/2014, chuẩn bị thời gian trong một quý cho doanh nghiệp bắt đầu thực hiện chi trả lương theo mức mới cho người lao động từ ngày 1/1/2015. Lộ trình tới năm 2017, mức lương tối thiểu vùng phải đáp ứng mức sống tối thiểu của người lao động.

T.K