Đề xuất tăng quyền cho Thủ tướng Chính phủ

22/11/2014 06:26

Chiều 21/11, Quốc hội thảo luận Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi). Các đại biểu đều tán thành việc cần phải sửa đổi luật này cho phù hợp thực tế, thể chế hóa đầy đủ các văn kiện của Đảng, Hiến pháp.

Đề xuất tăng quyền cho thủ tướng chính phủ
Các đại biểu thảo luận tại hội trường chiều 21/11 Ảnh: Ngọc Thắng

Các đại biểu tập trung thảo luận 5 vấn đề về tổ chức, quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ.

Theo đại biểu Lò Hải Ươi (Lai Châu), hiện có quá nhiều Thứ trưởng ở các Bộ. Luật sửa đổi cần quy định luôn số lượng cố định Thứ trưởng. Trong trường hợp cần thiết thì có thể xin thêm, nhưng không được quá 1 thứ trưởng.

Còn theo đại biểu Bùi Thị An (Hà Nội), cần xây dựng Chính phủ theo hướng gọn nhẹ, năng động theo đúng tinh thần của Hiến pháp. Nên quy định luôn số lượng, kể cả tên của các Bộ và cơ quang ngang Bộ ngay trong Luật, và nhấn mạnh chức năng chính của các Bộ là tham mưu cho Chính phủ xây dựng chiến lược phát triển cũng như quản lý ngành. Nên ghi tỷ lệ nữ trong Chính phủ, có gắng đạt 20%. Kiến nghị Chính phủ thành lập Bộ Bình đẳng giới và Bộ Kinh tế biển.

Vấn đề được các đại biểu thảo luận sôi nổi hơn cả là thẩm quyền và trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, đại biểu An kiến nghị, vì vừa qua có hiện tượng có một số công việc các Bộ không phối hợp tốt với nhau, thậm chí đùn đẩy dẫn đến tiến độ giải quyết công việc kém hiệu quả. Cần tăng thêm thẩm quyền cho Thủ tướng, chịu trách nhiệm giải quyết trước dân và Đảng.

Còn đại biểu Nguyễn Doãn Khánh (Phú Thọ) cho rằng, cần bổ sung quy định giúp Thủ tướng lãnh đạo thống nhất, thông suốt, nhất là quyền quyết về nhân sự ở các cấp hành chính bên dưới. Đại biểu Khánh cũng lưu ý dự án luật cần có quy định phân định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ của Thủ tướng và Chính phủ. Hiện có phần chưa rõ quy định về trách nhiệm mà mới chỉ nêu được về nhiệm vụ, quyền hạn trong các quy định về mối quan hệ của Chính phủ với các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP. HCM) đề nghị giao cho Thủ tướng quyền khi có dấu hiệu vi phạm, hoặc khi có dấu hiệu làm thiệt hại lợi ích của đất nước và nhân dân thì Thủ tướng có quyền đình chỉ văn bản, quyết định hoặc hành vi của chủ tịch UBND tỉnh, chứ nếu cứ chờ xem có trái với Hiến pháp hay luật thì lâu lắm.

Còn đại biểu Trịnh Ngọc Thạch (Hà Nội) cho rằng, hiện Thủ tướng đang có quá nhiều việc nhỏ nhặt, cái gì cũng kêu lên Thủ tướng thì còn đâu thời gian giải quyết việc lớn. Thậm chí, Thủ tướng cũng đi phê duyệt điều lệ đại học. Việc này nên để Bộ trưởng làm.

Thiện Anh