Đề xuất xây dựng Nghị định mới về quản lý vốn ODA và vay ưu đãi

13/09/2019 19:50

Bộ Tài chính ngày 13/9 đã tổ chức hội nghị trực tuyến "Tiếp tục thúc đẩy giải ngân nguồn vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài năm 2019".

Đề xuất xây dựng nghị định mới về quản lý vốn oda và vay ưu đãi
Bộ Tài chính cho rằng, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư chủ yếu do việc phân bổ vốn chưa sát với thực tế, điều chỉnh kế hoạch chậm. Ảnh: PH

Theo số liệu từ Bộ Tài chính, giai đoạn 2016-2018, tổng số vốn đầu tư từ nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài là 137.176 tỷ đồng, đạt 74,53% dự toán được Quốc hội giao.

Trong 8 tháng đầu năm nay, số giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước, ước số liệu 8 tháng năm 2019 là 161.286,361 tỷ đồng, đạt 37,92% so với kế hoạch Quốc hội giao và đạt 41,39% so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Còn số vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài cũng mới giải ngân được 6.480 đồng, chỉ đạt 10,7% kế hoạch vốn do Quốc hội giao (60.000 tỷ đồng) và 15,7% kế hoạch vốn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo (40.735 tỷ đồng).

Bộ Tài chính nêu 35 Bộ, ngành, địa phương từ đầu năm đến nay chưa có giải ngân; Nhiều Bộ, ngành địa phương có tỷ lệ giải ngân rất thấp như: Bộ Giáo dục và Đào tạo (5,8%), Bộ Y tế (4,8%), tỉnh Quảng Ninh (0,5%), Quảng Nam (2,3%), Hưng Yên (8,3%).

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, vướng mắc chủ yếu do việc phân bổ vốn chưa sát với thực tế, điều chỉnh kế hoạch chậm, thủ tục kéo dài, tính sẵn sàng của các dự án đầu tư thấp, hoàn thành thủ tục đầu tư chậm, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, bố trí vốn đối ứng; chậm trễ trong việc hoàn thành các thủ tục về hồ sơ giải ngân thanh toán cũng như ghi thu, ghi chi.

Tại hội nghị, Bộ Tài chính đã kiến nghị Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Nghị định mới về quản lý vốn ODA và vay ưu đãi thay thế Nghị định số 132/2018/NĐ - CP và Nghị định số 16/2016/NĐ - CP theo hướng tập trung vào một đầu mối công tác quản lý nợ công; Rà soát để đơn giản hóa các thủ tục hành chính bao gồm quy trình bổ sung kế hoạch vốn hàng năm, cơ chế điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn cũng như cơ chế hạch toán và chuyển nguồn đối với vốn vay ODA, vay ưu đãi.

Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, ngành và địa phương rà soát tổng thể việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn đến năm 2020 để kịp thời điều chỉnh và phân bổ vốn cho các dự án đang thiếu vốn nhằm đảm bảo hoàn thành việc giải ngân nguồn vốn đầu tư công trung hạn đã được Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ giao trong giai đoạn 2016 - 2020 theo đúng Nghị quyết số 71/2018/QH14 của Quốc hội, đảm bảo trong phạm vi 2 triệu tỷ đồng, giảm vốn vay trong nước tương ứng với việc tăng vốn nước ngoài.

C.Sơn