Đêm nhạc Trần Lập: Hàng ngàn người hòa giọng khi nhạc vang lên

27/02/2017 09:07

Đêm nhạc Trần Lập không màu mè, chỉ có những tình cảm chân thành, hàng ngàn người hòa giọng khi nhạc vang lên.

Hoàng Anh