Đèn bắt muỗi ăn theo dịch Zika

04/10/2016 16:08

Hơn một tuần qua đèn bắt muỗi bỗng nhiên bán chạy do người dân sợ dịch virus Zika.

Cao Sơn