Đền bù, khai thông lòng suối hạ lưu thủy điện Đạ Dâng

09/05/2019 06:23

Sau khi Báo Giao thông phản ánh, UBND huyện Lâm Hà đã kiểm tra, yêu cầu thủy điện khắc phục nạo vét lòng suối, đền bù thiệt hại cho dân.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Sạt lở nghiêm trọng dòng suối Đạ Cho Mo, làm nhiều cà phê của dân trôi theo dòng lũ

Trả lời Báo Giao thông, đại diện lãnh đạo huyện Lâm Hà cho biết, qua phản ánh Báo Giao thông, huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Ban QLDA thủy điện làm việc trực tiếp với từng hộ dân.

Sau khi kiểm tra thực tế và làm việc với người dân Phòng Nông nghiệp và PTNN, huyện Lâm Hà, đã khẳng định nguyên nhân là do: “Lòng hồ thủy điện Đạ Dâng- Đạ Cho Mo hợp thủy. Nước sau khi phát điện được tiêu thoát hoàn toàn về suối Đạ Cho Mo dẫn đến nước dâng lên gây ngập úng một số diện tích đất sản xuất nằm thấp ven suối”.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Sau những ngày lụt do thủy điện vận hành, rẫy cà phê của dân đang úa vàng rụng lá

Theo báo cáo số 23/BC-NNPTNT của Phòng NN&PTNT, đã xác định từ tháng 2/2019, Nhà máy thủy điện Đạ Dâng- Đạ Cho Mo thực hiện phát điện với lưu lượng 3-6,2m3/s, xả nước về hạ lưu theo suối Đạ Cho Mo, gây ngập úng một số diện tích lúa mới sạ xong và hoa màu ven suối tại buôn Chuối, xã Mê Linh và Thôn Phi Sour, xã Phi Tô…

Cụ thể có khoảng 82.000 m2 lúa nước của 70 hộ dân xã Mê Linh; 20ha đất sản xuất (khoảng 1ha cà phê và 19ha lúa nước) của 90 hộ dân xã Phi Tô nằm dọc theo ven suối Đạ Cho Mo bị thiệt hại. Dự kiến hoàn thành hỗ trợ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện chi trả cho người dân trong tháng 5/2019.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Nếu không nạo vét lòng suối kịp thời, nguy cơ ngập lụt mất hoa màu của dân là rất lớn

Đối với giải pháp lâu dài, Ban QLDA thủy điện Đạ Dâng đang triển khai lập hồ sơ nạo vét, mở rộng dòng chảy, tôn cao bờ suối Đạ Cho Mo. Dự kiến hoàn thành hồ sơ trong tháng 5 và hoàn thành nạo vét trong năm 2019.

Đại diện lãnh đạo huyện Lâm Hà cũng cho biết: Huyện đang hoàn thành báo cáo về tình hình thiệt hại hoa màu của người dân để trình lên UBND tỉnh chỉ đạo các giải pháp khắc phục phù hợp nhất.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục phải ánh việc khắc phục đền bù thiệt hại cho người dân.

Văn Tư