Hehuanshan: Hehuanshan cao 3,416 mét là một trong những kỳ quan thiên nhiên tuyệt vời nhất ở Đài Loan, đặc biệt là vào tháng 5, khi hoa đỗ quyên nở rực rỡ trên đỉnh núi.
Hehuanshan: Hehuanshan cao 3,416 mét là một trong những kỳ quan thiên nhiên tuyệt vời nhất ở Đài Loan, đặc biệt là vào tháng 5, khi hoa đỗ quyên nở rực rỡ trên đỉnh núi.
Hàn Ly (Theo cnn)