Rừng sinh thái Lianhua, quận nantou: Ao và rừng sinh thái ở làng Yuchi đã trở thành một điểm nóng cho du khách yêu thích thiên nhiên.
Rừng sinh thái Lianhua, quận nantou: Ao và rừng sinh thái ở làng Yuchi đã trở thành một điểm nóng cho du khách yêu thích thiên nhiên.
Hàn Ly (Theo cnn)