Đến năm 2030, TP.HCM sẽ cấm xe máy đi vào trung tâm?

15/07/2017 14:44

Dự kiến đến năm 2030, TP.HCM sẽ ngưng toàn bộ xe máy đi vào một số khu vực trung tâm và nơi kẹt xe...

Đến năm 2030, TP.HCM sẽ cấm xe máy đi vào trung tâm? 1
Dự kiến lộ trình đến năm 2030, TP.HCM sẽ ngưng toàn bộ xe máy đi vào một số khu vực trung tâm và nơi kẹt xe...

Đây là đề án về tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát sử dụng xe cá nhân của Viện chiến lược và Phát triển giao thông vận tải đưa ra tại cuộc họp báo cáo đầu kỳ ngày 14/7 với Sở GTVT TP.HCM.

Viện chiến lược cho rằng, nơi có số lượng xe máy lớn như tại TP.HCM cần thực hiện một số chính sách quản lý như sau:

Quản lý về số lượng: tập trung vào công tác đăng ký và có chính sách thu hồi đối với phương tiện cũ như tại Quảng Châu, Bắc Kinh (Trung Quốc).

Quản lý về chất lượng: thực hiện việc kiểm định khí thải đối với xe máy. Đối với xe máy chạy trên 5 năm nếu đạt tiêu chuẩn, xe sẽ được dán tem kiểm định có thời hạn trong vòng 2 năm như tại Trung Quốc, Thái Lan, Singaore, Ấn Độ.

Quản lý phạm vi hoạt động: cấm xe máy hoạt động theo khu vực và có lộ trình cấm xe máy như tại Jakatar (Indonesia) và 130 thành phố tại Trung Quốc.

Trên cơ sở đó, theo dự báo của Viện Chiến lược giao thông vận tải, đến năm 2020 xe cá nhân ở TP vẫn chiếm trên 81% thị phần vận tải (VTHKCC chỉ chiếm khoảng 15-18%). Do vậy đối với xe máy, đề án nghiên cứu phân vùng lưu thông, thống kê số lượng và dự kiến đến năm 2030 (hoặc sau đó) sẽ ngưng toàn bộ xe máy đi vào một số khu vực trung tâm và nơi xảy ra ùn tắc nghiêm trọng...

Đỗ Loan