Tháp Namsan, biểu tượng của Seoul lung linh trong sắc vàng của mùa thu Hàn Quốc.
Tháp Namsan, biểu tượng của Seoul lung linh trong sắc vàng của mùa thu Hàn Quốc.
Hàn Ly (Theo livingnomads)