ĐH Bách Khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2019, cao nhất là 27,42

08/08/2019 20:20

Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội đã công bố điểm chuẩn năm 2019 trong chiều tối ngày 8/8.

Theo công bố điểm chuẩn của ĐH Bách Khoa Hà Nội năm 2019, điểm chuẩn cao nhất thuộc về chuyên ngành Công nghệ thông tin: Khoa học máy tính với 27,42 điểm.

Điểm chuẩn thấp nhất thuộc về chuyên ngành Kỹ thuật hạt nhân 20 điểm.

Năm nay, không có chuyên ngành nào của ĐH Bách Khoa phải áp dụng tiêu chí phụ để tuyển sinh.

Điểm chuẩn cụ thể các ngành:

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

Tú Uyên