Điểm chuẩn đại học Luật Hà Nội năm 2019, cao nhất 27,25 điểm

08/08/2019 21:30

Điểm chuẩn đại học Luật Hà Nội năm 2019, điểm đầu vào cao nhất thuộc chuyên ngành Luật Kinh tế tổ hợp C00.

Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Luật (đào tạo tại Phân hiệu Đắc Lắc) với 15,25 điểm.

Năm 2019, Trường Đại học Luật Hà Nội tuyển sinh 2.215 chỉ tiêu hệ đại học chính quy bằng 2 phương thức tuyển sinh

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

Tú Uyên