Điểm chuẩn đại học Ngoại Thương năm 2019, từ 25,9 đến 34,40 điểm

08/08/2019 21:12

Điểm chuẩn đại học Ngoại Thương năm 2019 vào 8 nhóm ngành ở cả hai cơ sở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Theo đó, điểm trúng tuyển lần lượt với tổ hợp tốc A00 của nhóm ngành Kinh doanh quốc tế và Quản trị kinh doanh quốc tế (NTH02) là 26,25 điểm.

Nhóm ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh của Cơ sở II-TP. Hồ Chí Minh (NTS01) có điểm trúng tuyển tổ hợp A00 cao nhất tương ứng là 26,4 điểm.

Nhóm ngành Kinh tế, Kinh tế quốc tế và Luật (NTH01) là 26,20 điểm.

Nhóm ngành Tài chính – Ngân hàng và Kế toán (NTS02) là 25,9 điểm.

Nhóm ngành Tài chính – Ngân hàng và Kế toán (NTH03) là 25,75 điểm.

Cụ thể mức điểm trúng tuyển vào các nhóm ngành của Trường ĐH Ngoại thương năm 2019 như sau:

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

Tú Uyên