ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn của các trường thành viên

14/07/2018 15:42

ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm sàn đăng ký xét tuyển của các trường thành viên, dao động từ 15-20 điểm.

Đh quốc gia hà nội công bố điểm sàn của các trường thành viên

ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn của các trường thành viên. 

Đây là ngưỡng điểm để nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các ngành/chương trình đào tạo trình độ đại học 6 trường ĐH thành viên gồm: Trường ĐH Công nghệ, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, Trường ĐH Ngoại ngữ, Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Giáo dục; Và 3 khoa trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội gồm: Khoa Luật, Khoa dược, Khoa Quốc tế. 

Mức điểm sàn cao nhất là 20 và thấp nhất là 15 tùy từng ngành, từng trường. Những ngành quy định mức điểm sàn 20 điểm gồm những ngành đang nóng như: y dược, công nghệ thông tin, khối ngành kinh tế...

Những khối ngành còn lại điểm sàn ở mức 15 điểm trở lên. Riêng, với khối ngành sư phạm thuộc trường ĐH Giáo dục, mức điểm sàn sẽ do Bộ GD&ĐT quy định.

Bên cạnh đó, ĐH Quốc gia Hà Nội lưu ý, điểm ngưỡng xét tuyển là tổng điểm 3 môn/bài thi (với thang điểm 30) đối với thí sinh thuộc khu vực 3 (KV3); Điểm tối thiểu cho mỗi môn thi/bài thi trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1,0 điểm; Đối với khối ngành đào tạo giáo viên (các ngành sư phạm), Trường nhận ĐKXT căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD- ĐT năm 2018.

Cụ thể, Điểm xét tuyển (ĐX) được tính theo công thức sau:

a) Đối với tổ hợp môn không có môn chính:

ĐX = [(Môn 1 + Môn 2 + Môn 3)] + Điểm ưu tiên (KV/ĐT) + Điểm ưu tiên xét tuyển*

b) Đối với tổ hợp môn có môn chính:

ĐX = [(Môn chính x 2+ Môn 2 + Môn 3) x ¾, làm tròn đến 2 chữ số thập phân] + Điểm ưu tiên (KV/ĐT) + Điểm ưu tiên xét tuyển*

Điểm sàn xét tuyển năm 2018 của trường ĐH Quốc gia Hà Nội cụ thể như sau:

Đh quốc gia hà nội công bố điểm sàn của các trường thành viên

 

Đh quốc gia hà nội công bố điểm sàn của các trường thành viên

 

Đh quốc gia hà nội công bố điểm sàn của các trường thành viên

 

Đh quốc gia hà nội công bố điểm sàn của các trường thành viên

 

Đh quốc gia hà nội công bố điểm sàn của các trường thành viên

 

Đh quốc gia hà nội công bố điểm sàn của các trường thành viên

 

Đh quốc gia hà nội công bố điểm sàn của các trường thành viên

Ảnh: Báo Lao Động

Nguyễn Hà (TH)