Điểm chuẩn đại học Sư Phạm Hà Nội năm 2019, cao nhất 26,40 điểm

08/08/2019 21:03

Điểm chuẩn đại học Sư Phạm Hà Nội 2019, điểm cao nhất thuộc ngành đào tạo SP Toán học (dạy toán bằng tiếng Anh) với 26,40 điểm.

Năm 2019, ĐH Sư phạm Hà Nội tuyển 2.770 chỉ tiêu, chủ yếu dựa trên kết quả thi THPT quốc gia và không tuyển thí sinh nói ngọng, nói lắp.

Điểm chuẩn cao nhất thuộc ngành đào tạo SP Toán học (dạy toán bằng tiếng Anh) với 26,40 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể năm 2019 của trường:

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

Tú Uyên